İptal & İade Politikası

İPTAL İADE HAKKI

İş bu sözleşme AQUALYKIA Turizm A.Ş. (bundan sonra Aqualykia olarak anılacaktır) ticari ünvanı ile faaliyet gösteren, aktivite hizmet sözleşmesidir ve her iki tarafında haklarını garanti altına almayı amaçlar. Bu sözleşme Aqualykia ile dalış hizmeti satın alan kişi (bundan sonra katılımcı olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

İPTAL & İADE

Herhangi bir nedenle iptal ve iadelerde kişiler geçerli olan iptal nedenini belgeli ve yazılı olarak Aqualykia’ya bildirmek durumundadır (kendisinin ya da 1.derece akrabasının başına gelebilecek ölüm, yaralanma, kaza, aktivite ve tatili icra edemeyeceğine dair sağlık durumları hamilelik ve benzeri. Kişilerin eğitim hayatını etkileyen sınav tarih değişiklikleri ve benzeri durumlar) Bu durumda iptalin aktivite başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadar yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, banka komisyonları vb. hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. 30 gün ve sonrasında bildirilen iptal taleplerinde paket aktivite toplam bedeli üzerinden yüzde 50 oranında kesinti uygulanarak iade işlemi yapılır. Aktivite başlangıç tarihine 7 gün kala iptal durumunda iade işlemi yapılmaz. İadeler ödemeyi yapan kişi hesabına yapılır. (tüm bu istekler yazılı olarak rezervasyon yapan kişi tarafından bildirilmelidir.) İptal durumunda kişiler isterlerse tarih değişikliği devir ve içeride saklı tutma hakkını da kullanabilir.

AKTİVİTE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Aqualykia satın almış olduğunuz hizmete istinaden, herhangi bir sebeple katılımcı olamayacağınız durumlarda kişilere sırası ile aşağıda belirtilen hakları temin eder.

1-Bir başkasına devretme hakkı:
Satın almış olduğunuz hizmeti sizin şartlarınıza uygun bir başka kişiye devredebilirsiniz. (Değişiklikler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak bildirilmelidir.) Son 7 gün bildirim süresi aşılmamış olması gerekmektedir. *Bir Başkasına Devir Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır.

2-Ödemiş olduğunuz ücreti içeride saklı tutma hakkı:
Satın almış olduğunuz hizmetinize istinaden yapmış olduğunuz ödeme bedelini ödeme yaptığınız yıl içerisinde Aqualykia hizmetlerinden herhangi birinde kullanabilirsiniz. (Rezervasyon yapan kişi, değişikliği yazılı olarak mail yoluyla bildirmelidir.) Bildirim süresi son 7 gün aşmadan yazılı olarak bildirmek gerekmektedir.

3-Tarih değişiklik hakkı:
Satın almış olduğunuz hizmetin tarihinde değişiklik yapabilirsiniz. Kişinin tarih değişikliği yapması durumunda değişiklik yapılan iki dönem arasındaki fiyat farkı kişinin rezervasyon yapmış olduğu tarihteki fiyatlar baz alınarak yapılır. Eğer değişiklik yapılmak istenen tarihte kontenjan dolmuş ise Aqualykia ekibi boş olan kontenjanlar hakkında kişileri bilgilendireceklerdir. (tüm bu istekler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak “e-posta yoluyla” bildirilmelidir.) *Tarih Değişiklik Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır. Son 7 gün bildirim süresi aşılmamış olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir sebeple ya da olağanüstü haller dahilinde Aqualykia hizmeti yerine getirmeyecek olursa katılımcıların ödemiş oldukları ücretleri ilan edilen tarihte eksiksiz ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

YUKARIDA BAHSİ GEÇEN TÜM AYRINTILAR aktivite hizmet sözleşmesi niteliğindedir. Aktiviteyi satın alan katılımcı hizmet sözleşmesini, iptal ve iade koşullarını okuduğunu anladığını ve kabul ettiğini taahhüt eder.

Aqualykia Turizm A.Ş.

Ticaret sicil no: 10860
Mersis No: 0070036418000001
Adres: Faralya Mahallesi, Kıdrak Sokak, No:6 – Fethiye / Muğla
Bize Ulaşın: [email protected]